Sales Agreement

Mesafeli Kiralama Sözleşmesi

Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşme konusu, www.abitravel.com.tr web sayfası üzerinden, merkezi, İslamlar mahallesi Akbel sokak  No: 472 Kaş/Antalya/ Türkiye adresinde bulunan ABİ TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘ne ulaşarak, villa/konut/apart/hizmet kiralama ve satın alma, sağlanmasına ilişkin talepte bulunan, tüzel veya gerçek kişilerin ve ABİ TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin, kanun ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliği hükümlerine uygun olarak hak ve sorumluluklarının belirlenmesidir.

Sözleşme Tanımları

          İşbu sözleşmede belirtilen, merkezi, İslamlar mahallesi Akbel sokak  No: 472 Kaş/Antalya/ Türkiye adresinde bulunan ABİ TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, villa/konut/apart/hizmet kiralama ve satın almayı sağlayan sıfatı ile ‘’Abitravel’’ olarak, villa/konut/apart/hizmet kiralama ve satın alma talebinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ‘’müşteri’’, villa/konut/apart/hizmet kiralama ve satın alma olarak bahsedilen sözleşme konusu ‘’hizmet’’ olarak adlandırılacaktır.

Rezervasyon Şartları

Müşteri, www.abitravel.com.tr web sayfası üzerinden hizmet, web sayfası üzerinde belirtilen hizmetin uygunluğunu gözeterek sistem aracılığı ile rezervasyon talebinde bulunacaktır.

Sistemin ekibimize ulaştırdığı hizmet talebinin uygunluğu teyit edilerek, müşteriye, paylaştığı mail üzerinden ön rezervasyon formu iletilecektir. Talebin uygun olamaması halinde mail dönüşü olmayacaktır. Bunun yerine müşterinin belirttiği telefon üzerinden bilgi verilecektir.

Rezervasyonun uygunluğunun teyidine müteakip, müşteriye rezervasyonun gerçekleşmesi için, hizmet bedelinin %30 luk kısmını, kredi kartı – banka kartı – havale – eft yolu ile ödeyebilmesi için ödeme bilgileri içeren bir ön rezervasyon formu mail aracılığı ile iletilir. Bahsi geçen %30 luk ödeme, hizmet için yapılan rezervasyon başvurusundan itibaren 24 saat içinde gerçekleştirilmelidir.

Abitravel, %30 luk müşteri ödemesinin belirtilen zaman diliminde ulaştığını teyitledikten sonra müşteriye, aynı mail yoluyla kiralama yapılan ya da satın alınan hizmete ilişkin, hizmet tarih aralığı, kalan ödeme detayları, rezervasyon detayları gibi bilgileri içeren bir sözleşme iletir. Sözleşme rezervasyon işleminin gerçekleştiğini gösterir.

Rezervasyon aşamasında müşteriye rezervasyonun gerçekleştiğine dair sözleşme maili ulaşmadıkça rezervasyon gerçekleşmiş sayılmaz.

Müşteri, hizmetin kalan %70lik ödeme kısmını hizmeti almaya başlar başlamaz hizmet sorumlusuna nakit olarak teslim edecektir.

Hizmet alımına ilişkin rezervasyondan doğacak her türlü vergi, KDV ve harçlar müşteri tarafından ödenecektir.

Müşteri, ‘’www.abitravel.com.tr’’ web sayfasında fiyatı türk lirasından farklı bir döviz türü ile belirlenmiş hizmetin ödemesini, aynı döviz türünden ya da ödemenin yapılacağı günkü merkez bankası döviz kurunu baz alarak türk lirası olarak yapabilir.

Müşteri, hizmete ilişkin rezervasyon aşamasında beyan ettiği bilgilerin, güncel ve gerçek olduğunu, bu durumun bilincinde olduğunu kabul ve taahhüt etmiş olur. Yanlış ya da bilgi değişikliğinde en hızlı şekilde Abitravel’e bildirmek durumundadır. Yanlış ya da hatalı bilgi sebebiyle hizmet sorumlusu ve abitravel rezervasyonu tek taraflı, ücret iadesi olmadan feshetme ya da ilave ücret talep etme hakkına sahiptir. Yanlış ya da hatalı bilgiden kaynaklanacak mağduriyetin sorumluluğu müşteriye aittir.

Hizmetin Teslimi ve Hasar Depozitosu

Sözleşmede belirtilen zamanda müşteriye, talepte bulunduğu hizmet, hizmetin sorumlusu ya da hizmete atanan kişi tarafından eksiksiz bir şekilde, belirlenen konumda, eğer hizmet türü taşınmaz bir ürün ise taşınmazın bulunduğu lokasyonda teslim edilir.

Hasar depozitosu, her hizmet için www.abitravel.com.tr web sayfasının hizmete ilişkin bölümünde belirtilmiş olup hizmetin sorumlusu tarafından nakit olarak teslim alınır. Hizmet bitiminde hizmete sunulan üründe; zayi, müşteriden kaynaklı zarar ve müşteriden kaynaklı mali kayıp oluşturabilecek bir durum oluşmadığının tespitine  müteakip, müşteriye hizmetin sorumlusu tarafından iade edilir. Müşteriden kaynaklı, zarar tespiti durumunda, zarar tutarı depozitonun içinden kesilerek müşteriye iade edilir. Eğer zarar depozito tutarından daha fazla ise oluşan farkı müşteri ödemek zorundadır.

Abitravel’in Sorumlulukları

Müşterinin rezervasyon yaptığı hizmeti, müşteriye www.abitravel.com.tr web sayfasında belirtilen giriş ya da teslim saatinde, sözleşmede belirtilen tarih aralığında sunmak ya da hizmet sorumlusunun hizmeti eksiksiz bir şekilde sunmasının kontrolünü sağlamak.

            Müşterinin aldığı hizmetin başlaması ve devam eden süresi boyunca aksaklığa uğraması durumunda (örn: elektronik alet arızası, su tesisatı arızası v.b.) bunların giderilmesi için hizmet sorumlusuna bilgi vermek ve aksaklığın asgari sürede giderilmesi için takibini sağlamak. ( Abitravel’in iradesi üzerindeki kuruluşlardan kaynaklı aksaklıklar hariç.(Örn: Elektrik dağıtım şirketleri, şebeke suyu dağıtım şirketleri v.b.)) Müşterinin yaşadığı aksaklığı,  yaşadığı zaman hizmet sorumsunu ya da Abitravel’i haberdar etmediği taktirde yaşadığı mağduriyet sebebi ile Abi travel yada hizmet sorumlusu sorumlu tutulamaz. Hizmet bitiminden sonra belirtilen aksaklıklar dikkate alınmayacaktır.

            Hizmete sunulan taşınmazların sahibi Abitravel değildir. Her bir taşınmazın farklı sahibi olabileceği gibi Abitravel bu hizmetleri, web sayfası üzerinden müşteriye öneri olarak komisyon karşılığı pazarlar.

Hizmete sunulan taşınmazlarda, misafiri koruyan bir sigorta anlaşması söz konusu değildir. Müşteri kendi arzusu doğrultusunda kendisi için seyahat sigortası yaptırabilir.

Hizmete sunulan taşınmazların doğa içinde yer alabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Haftalık düzenli ilaçlama ve benzeri önlem alınmasına rağmen kemirgen, akrep, haşere v.s. canlılarla müşterinin karşılaşma durumu oluşabilir.

Hizmete sunulan taşınmazların ulaşım yolu, bulunduğu coğrafik konum ve bölgenin yol yapımından sorumlu kuruluşların geciktirmelerinden kaynaklı, yokuş, stabilize, toprak yol v.b. olumsuz durumda olabilir. Abitravel bu bilgileri www.abitravel.com.tr web sayfasının hizmetle ilgili bölümünde, maksimum güncellikte tutmaya çalışmaktadır. İradesinin üzerinde olduğu için bu olumsuzlukları gidermek Abitravel’in sorumluluğunda değildir.

Müşterinin özel eşyalarından Abitravel sorumlu değildir. Konaklama v.b. hizmet verilen bölgelerde hırsızlık ve benzeri durumların zaman zaman gerçekleştiği bilinmekte olup, müşterinin bunun bilincinde olarak hareket etmesi gerekmektedir.

Hizmet alınan taşınmaza ait eşyaların hırsızlığa uğraması durumunda bölgede asayişten sorumlu güvenlik güçlerinin raporu dikkate alınır.

Abitravel, alışveriş yapılan hizmetten elde ettiği gelir kadarına fatura kesmekle yükümlüdür. Kalan kısım hizmete sunulan taşınmazın sahibinin sorumluluğundadır. Sadece komisyonculuk yaptığı için ödemenin tamamı için fatura kesemez.

Müşterinin Sorumlulukları

          Müşteri hizmete ilişkin rezervasyon yapılması sırasında kendisine mail üzerinden ulaştırılan evraklarda belirtilen giriş – çıkış saatlerine riayet etmek zorundadır. Belirtilen giriş zaman dilimine uyulmamasından doğacak yeme, içme, dinlenme, güvenlik gibi mağduriyetlerden Abitravel sorumlu tutulamaz. Hizmet süresi tamamlandığı gün yine sözleşmede belirtilen çıkış için verilmiş zaman dilimine riayet etmeyen müşteri sonraki müşterinin hizmeti geç almasından dolayı oluşacak zararlardan sorumludur. Bu durumdan oluşacak maddi zararları hizmet sorumlusuna ödemekle yükümlüdür. Hizmet aldığı taşınmazı belirtilen zamandan daha erken terk etmek isteyen müşteri hizmet sorumlusuna ayrılma zamanını 24 saat önceden bildirmelidir.

Müşteri hizmetten faydalanacak beraberindeki bireylerden sorumludur.  Eksik kimlik bilgisi beyanında bulunmak, hizmet sırasında oluşacak taşkınlık, yasa dışı davranışlar ve benzeri durumlardan müşteri sorumludur.

Beyan edilen kişi sayısından fazla kişi, hizmete sunulan taşınmazda barınamaz. Tespiti sağlanırsa, hiçbir ücret iadesi olmadan, hizmet sorumlusu, müşteri ve beraberindeki bireylerden taşınmazı terk etmesini isteme hakkına sahiptir.

            Müşteri, evcil hayvan izni olmayan hizmet taşınmazlarında evcil hayvan bulunduramaz. Bulundurulmasının tespiti halinde hizmet sorumlusu herhangi bir ücret iadesi yapmadan, müşteriden hizmet aldığı taşınmazı terk etmesini isteme hakkına sahiptir. Evcil hayvan bulundurulması fakat bir şekilde hizmet bitiminde tespit edilmesi durumunda evcil hayvanın hizmete sunulan taşınmazın eşyalarına verdiği hasar bedeli müşteriden tahsil edilir.

            Müşteri hizmet bitiminde kullandığı taşınmazın eşyalarının teslim aldığı gibi sağlam teslim etmek durumundadır. Temizlik için makul dağınıklık kabul edilir, ancak aşırı dağınıklıktan dolayı hizmet sorumlusu teslim aldığı depozitodan temizlik bedeli tahsil edebilir.

            Hizmete sunulan hiçbir taşınmazın içinde sigara kullanılması serbest değildir. Yine bu kurala riayet edilmediği için oluşacak zararı (yanık, yangın, kötü koku v.s.) müşteri karşılamak durumundadır.

 Hizmete sunulan taşınmaza ait kurallara uymak ve beraberindeki bireyleri de bu hususta kontrol etmek müşterinin sorumluluğundadır.

Diğer Hususlar

Abitravel’in web sayfasında (www.abitravel.com.tr) sunduğu hiçbir öneri yeme ve  içme hususunu kapsamaz. Müşteri hizmet almak istediği taşınmazda yeme ve içme ihtiyacını kendi gidermek durumundadır.

Web sayfasında yayınlanan, hizmete sunulan taşınmazlardan bölge merkezine herhangi bir ihtiyaç için ulaşım gerektiğinde kesinlikle özel araç, taksi, kiralık araç gereklidir. Abitravel’in web sayfasında sunduğu hizmetlerde ulaşım taahhütü yoktur. Müşterinin Abitravel’den ücreti karşılığında  ayrıca talep etmesi durumu hariç.

Hizmete sunulan taşınmazların konumu yandex üzerinden yaklaşık olarak işaretlenmiştir. Müşteri, hizmet teslimi için müşteriye ulaştırılan iletişim bilgisi üzerinden en az bir gün önceden hizmet sorumlusu ile irtibata geçmelidir. Harita programlarından ve tecrübesizlikten kaynaklanan hatalı yolculuktan oluşan fiziksel yorgunluk, maddi ve manevi zarardan Abitravel’in sorumluluğunda değildir.

Web sayfasında muhafazakar ya da korunaklı ibaresi ile hizmete sunulmuş taşınmazların hiçbirisine, Abitravel %100 korunaklılık garantisi vermez.

Web sayfasında ‘’Isıtmalı havuzlu’’ ibaresi ile hizmete sunulmuş taşınmazların ısıtma sistemi aktifken havuz sıcaklığı 26-30 santigrat derecedeki ısı aralığındadır. Müşteri bu tür taşınmazlardan bunu bilerek hizmet talebinde bulunur. Havuz ısıtması ile ilgili beklentilerini alamayan müşteri, konuyla ilgili Abitravel’i sorumlu tutamaz ve ücret iadesi talep edemez.

Isıtma sistemi bulunmayan hizmete açılmış taşınmazlarda havuz ısısı mevsime göre değişir. Havuza girememe, kullanamama gibi durumlarda müşteri, Abitravel’i sorumlu tutamaz.

Hizmete sunulan dekoru ve bu amaçla kullanılan malzemelerin, müşteri ya da beraberindekiler üzerinde fiziksel zorluk, ruhsal, alerjik ve benzeri reaksiyon göstermesinden Abitravel sorumlu tutulamaz.

Rezervasyon İptal Koşulları ve Cayma hakkı

            Müşteri talep ettiği hizmete ilişkin iptal isteğini mail ya da posta yoluyla yazılı olarak bildirmek zorundadır.

İptal isteği rezervasyonun gerçekleşmesinden itibaren 24 saatlik sürede bildirilirse, müşteri ödemiş olduğu %30luk ön ödemeyi iadeden doğacak kesintiler yapıldıktan sonra iade alır. (Örn; kart kesintileri havale ve eft masrafı v.s.)

İptal isteği hizmetin alınacağı zamandan 30 gün ve daha öncesinde bildirilirse müşteriden alınan %30 luk ön ödeme iade edilmeyecektir. Eğer müşterinin yaptığı ön ödeme tutarı %30 dan daha az ise %30 a tamamlanacaktır.

İptal isteği rezervasyon tarihine en fazla 29 gün ve an az 15 gün süre kala gerçekleşirse Rezervasyon bedelinin %50 si müşteriden resmi olarak talep edilecektir.

14 gün ve daha az sürede iptal isteği gerçekleşirse, rezervasyon bedelinin tamamı müşteriden talep edilecektir.

Bu sözleşme koşulları, müşterinin hizmeti alıp almamasına bakılmaksızın ödeme zorunluluğu doğurur müşteri ödemek istemez ise, Abitravel yasal yollardan ödemenin müşteriden teminine başvuracaktır. (Avukat, dosya, vade farkı v.b. masraf ve giderler dahil.)

Mücbir durumlarda (Örn. Savaş, doğal felaket, bulaşıcı hastalık, darbe, devletin almış olduğu hizmet alımına engel kararlar, birinci dereceden yakın vefatı v.b. durumlarda Sözleşme askıya alınacak ve ileri bir tarihe ertelenecektir. Alınan ön ödeme, yeni rezervasyonun gerçekleşeceği tarihlerdeki tutardan düşülecektir. Eğer mücbir durumun etkileri değişmeyecek halde ise müşteriye belirtilen vade de yapmış olduğu ödeme iade edilecektir. (Birinci derece yakın vefatı ve bulaşıcı hastalık gibi durumlarda müşteri beyan ettiği durumu belgelemek zorundadır.)

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi’nin (g) bendi uyarınca, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkını kullanamaz.

 

İşbu sözleşme rezervasyonun son aşaması olarak, elektronik ortamda müşteri tarafından okunup onaylanacaktır. Rezervasyonun gerçekleşmesi için elektronik ortamda müşteriden muhakkak onay alınmaktadır. Onaylanan rezervasyona ait sözleşmedeki hüküm ve koşulları, müşteri, okuyup anlayıp kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılır.

 

 ABİ TURİZM TAŞIMACILIK

  TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Mersis No: 0002192157900001

      Kaş V.D.  0021921579

ELIGIBILITY SCHEDULE
Available
Full
Pending Payment
Entry-Exit
Customer Representatives
WhatsAppAra